Våra tjänster

Det är viktigt att du förstår vad vi gör, lika viktigt att vi förstår ditt arbete. Vi är ärliga, kompetenta och har respekt för dina pengar. Vill du veta mer? Fyll i formuläret längst ner på sidan så kontaktar vi dig och berättar mer. Välkommen!

Juridik

Nordbros juridikavdelning är din brygga från lagar och paragrafer till konstruktiva och praktiska lösningar. Vi sätter en särskild ära i att förmedla rättsläget så klart och tydligt att våra kunder direkt kan agera utifrån den vägledning vi ger.

Nordbro arbetar inom hela det affärsjuridiska fältet och har gedigen erfarenhet av tvistemålsprocesser. Därutöver har vi kompetens inom offentligrättsliga områden som direkt berör företagare. Våra jurister är hängivna sina uppdrag och skolade i att ge våra kunder ett ärligt motspel. Att driva tvister med liten möjlighet till vinst är sällan intressant, men många gånger kan man finna acceptabla lösningar även i de fallen genom skicklig förhandlingsteknik.

Att vi ges möjligheten att komma in tidigt och förebygga tvister eller myndighetsförelägganden genom goda råd och upprättande av korrekta handlingar är emellertid den bästa lösningen av dem alla.

 • Skatterätt

  Varje affärsjuridisk byrå måste ha tillgång till skatterättslig kompetens för att kunna ge goda råd. Skattejuridiken är många gånger invecklad och bygger på en omfattande regelmassa. Som vanligt kan många problem förebyggas innan de uppstår. Vidare kommer vår skatterättsliga expertis väl till pass när viktiga avtal ska ingås, såsom fastighetsförsäljningar, företagsöverlåtelser mm.

  Kontakta mig för mer information:
  Björn Anefur
  namn.efternamn@nordbro.com
  0770-22 16 18


 • Offentlig upphandling

  Bestämmelserna om offentlig upphandling har byggts ut med åren och är i ständig förändring. För många av våra kunder ligger upphandlingskontrakt till grund för en betydande del av omsättningen. Förfrågningsunderlagen kan vara omfattande och tidsmarginalerna små om man vill få sin sak prövad. Vår upphandlingsgrupp står därför redo och kan börja med kort varsel.

  Kontakta mig för mer information:
  Maria Thorstensson
  namn.efternamn@nordbro.com
  0770-22 16 35


 • Köprätt

  Handel med varor är och förblir affärsjuridikens kärnområde. Frågor om dröjsmål med varuleverans och fel i vara är något som samtliga jurister hos oss arbetar med dagligen. Därtill har vi särskild insikt inom vissa branscher, såsom handel med bilar och hästar.

  Kontakta mig för mer information:
  Klara Östberg
  namn.efternamn@nordbro.com
  0770-22 16 31


 • Immaterialrätt

  Frågor om varumärken, mönsterskydd, upphovsrätt till text och bild etc. berör alla företagare. Samtidigt är immaterialrättslig rådgivning ofta förknippad med höga kostnader. Vi är särskilt stolta att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning och biträde inom immaterialrätten för alla typer av kunder – även för de allra minsta.

  Kontakta mig för mer information:
  Sanna Hilvéus
  namn.efternamn@nordbro.com
  0770-22 16 25


 • Hästjuridik

  Sedan starten har hästföretag utgjort en betydande del av vår samlade kundgrupp. Vanliga avtals- och tvistefrågor som dyker upp rör köp och försäljning, uppstallning och träning, samt frågor om skatt och avdragsrätt för hästverksamhet. Branschkännedom och processvana inom detta område är vår styrka.

  Kontakta mig för mer information:
  Sanna Hilvéus
  namn.efternamn@nordbro.com
  0770-22 16 25


 • Fastighetsrätt

  Juridiken som styr överlåtelser och nyttjande av fastigheter är omfattande och sammansatt. Frågor som fel i fastighet vid köp, hyresavtal och hyrestvister, bostadsrätt, arrenden, servitut mm hör till detta rättsområde. Våra specialister inom fastighetsjuridikens olika delar ger stöd åt såväl fastighetsägare som nyttjanderättshavare. Har du fastighetsbolag finns det särskild anledning att anlita oss, i och med att du sannolikt även har behov av ett enkelt och smidigt inkassosystem.

  JacobKontakta mig för mer information:
  Jacob Cronholm
  namn.efternamn@nordbro.com
  0770-22 16 17


 • Familjerätt

  Bakom varje företag står en eller flera privatpersoner och många gånger behöver man reglera vad som ska hända med ens tillgångar vid separation eller om man skulle gå bort. Inom ekonomisk familjerätt står vi till tjänst med upprättande av familjerättsliga avtal och testamenten och företräder även kunder om det skulle uppstå tvister.

  Kontakta mig för mer information:
  Caroline Åhslund
  namn.efternamn@nordbro.com
  0770-22 16 28


 • Entreprenadrätt

  Bland våra kunder är bygg och hantverk utan tvekan den största undergruppen. Därför har vi en historik av att vara entreprenadrättsexperter och vår juristgrupp som har hand om detta område är särskilt stor. Entreprenader är dessutom ett verksamhetsområde där det lätt uppstår tvister, varför vår erfarenhet av sådana processer är särskilt rikhaltig.

  Kontakta mig för mer information:
  Hillevi Ottosson
  namn.efternamn@nordbro.com
  0770-22 16 05


 • Associationsrätt

  Associationsrätt är juridiken som kringgärdar bolag, föreningar och stiftelser. Som företagare berörs du av associationsrätten i din vardag. Hur ser det ut med kompanjonsavtal? Har du säkrat att du inte driver bolaget med personligt ansvar? Behöver du hjälp med ett företagsförvärv? Våra associationsrättare står till ditt förfogande för biträde.

  Kontakta mig för mer information:
  Sebastian Noculak Nilsson
  förnamn@nordbro.com
  0770-22 16 45


 • Arbetsrätt

  Alla som har personal stöter på arbetsrättsliga frågor. Inom arbetsrätten är det särskilt viktigt att komma in rätt från början och inte vidta förhastade åtgärder. Just här blir vår telefonrådgivning oumbärlig. Vi kan sedan hjälpa dig med allt från avtalsskrivning till biträde vid fackliga förhandlingar och domstolsprocesser.

  IlanKontakta mig för mer information:
  Ilan Sadé
  förnamn.efternamn@nordbro.com
  0770-22 16 15

 

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer. Välkommen!

Ja tack, jag vill gärna få ert nyhetsbrev