Risken med att pruta på sina egna fakturor

Det är väldigt vanligt att jag från byggentreprenörer, såväl stora som små, får höra att det ”bjöds” på arbeten under entreprenadtiden eller ”att det finns mer arbete som borde betalas”, men som av någon anledning inte kom med på slutfakturan. När en byggnadsentreprenör efterfrågar mina tjänster att lösa entreprenadtvister rör tvistefrågan normalt sett inte det arbete som entreprenören bjöd på eller det arbete som inte kom med på slutfakturan. Däremot kan vi nog alla skriva under på att arbetet som utfördes utan krav på betalning blir ett riktigt surt rönnbär när kunden i övrigt försöker förhandla om priset på tjänsten i slutändan.

Visst har skälen till varför man bjuder på arbeten betydelse. Det kanske rör sig om välgrundade affärsmässiga skäl för att få merförsäljning vid ett senare tillfälle? Ibland handlar det nog också om att kunden ber om mindre arbeten och att det slarvas med dokumentationen (beställaren bjöd ju på kanelbullar och det var ju så trevligt). Allt som oftast beror det nog på att entreprenören vill väl och vara tillmötesgående för att få en riktigt nöjd kund.

Oavsett skäl kan det emellertid konstateras att det vid en förhandling vid ett senare tillfälle avseende slutfakturan, är mindre glädjande om man utfört gratisarbeten. Att föra in ytterligare krav på betalning för exempelvis ÄTA-arbeten efter att entreprenaden slutfakturerats har sina egna utmaningar. Sällan gynnar det förhandlingen till en uppgörelse. Inledningsvis fanns kanske viss marginal att ”bjuda” på arbeten men vid en förhandling vid ett senare tillfälle och med ytterligare prutningar kan den marginalen ha försvunnit.

Som tvistelösare skulle jag vilja förespråka att spara en eventuell prutning på sitt eget arbete tills efter det att entreprenaden avslutats. Om det behövs så kan denna marginal komma väl till pass som en hävstång vid en förhandling om kunden är missnöjd över något annat, såsom ett dröjsmål eller mindre skönhetsfel.

Mitt råd är därför att fakturera för allt arbete. Skall det ske en prutning så gör det efter att samtliga arbeten fakturerats. Glöm inte heller bort att livet blir mycket lättare om man också har några ÄTA-blanketter med sig i byxfickan.

Jur. kan. Jacob Cronholm