Ändrade telefontider vecka 12

Nordbro följer situationen i samhället gällande spridning av coronaviruset, samt strävan efter att minska densamma. Av den anledningen är det flera medarbetare som arbetar på distans under vecka 12, vilket innebär att vi som extraordinär åtgärd kommer att hålla telefontiden för vår allmänna juridiska rådgivning begränsad till 08.00 – 12.00 under hela veckan. Vi strävar dock efter att återgå till vanliga telefontider i veckan därpå.