Nytt år, nya möjligheter

Många ser det kommande årsskiftet som en möjlighet till nystart. Det är dock också ett utmärkt tillfälle för att blicka bakåt och utvärdera det år som gått. Vi på Nordbro har haft ett fantastiskt 2019. Skälen är många men framförallt beror det naturligtvis på våra fantastiska kunder och samarbetspartners.

Vår inkassoavdelning har genom personlig service och effektiva IT-system framgångsrikt drivit in stora summor till våra kunder genom den summariska processen. Våra jurister har haft fortsatt framgång genom att jobba efter bolagets ledord: glädje, perfektion och succé. Stort tack till våra kunder och samarbetspartners som möjliggjort detta.

Vad gäller den nystart många känner att ett årsskifte för med sig så ska man naturligtvis drömma stort, såväl privat som i det kommersiella. Med det följer dock tyvärr många gånger mindre roliga delar. En ny idé kanske kan få konsekvenser man inte räknat med. Dessutom börjar allt fler företag, inom allt fler branscher, märka av den lågkonjunktur som vi tycks vara på väg in i. Utan att väcka oro vill jag slå ett slag för allt våra duktiga jurister kan bistå med för att drömmar ska bli verklighet och inte bakslag.

Se till att skriva det där testamentet eller framtidsfullmakten du funderat på. Se till att skriva ett aktieägaravtal med din affärspartner. Se till att granska bolagets avtal och försäkringar så du vet vilka risker som kan tynga verksamheten. Kanske ska något omförhandlas eller göras annorlunda i framtiden? För att kunna komma fram till vad just ni bör göra så vill jag tipsa om tjänsten Nordbro Trygg. Det är en tjänst där vi hjälper er med en genomgång av ert bolags och er privata juridiska situation. Genomgången sker över telefon i två delar, med två av Nordbros jurister och våra slutsatser dokumenteras i skriftform. Vi upplyser er om vilka behov ni har och ger skriftligt åtgärdsförslag. Det är ett bra och enkelt sätt att säkerställa en så lyckad framtid som möjligt för såväl er som verksamheten.

Avslutningsvis vill jag återigen, å hela Nordbros vägnar, tacka alla våra kunder och samarbetspartners för det år som gått och vi ser förväntansfullt fram emot nästa decennium med nya spännande och utmanande uppdrag.

God Jul och Gott Nytt År!

Kajsa Roos, Vice VD