Tips och trix vid utlandshandel

I takt med en ökad teknisk utveckling blir det allt vanligare och lättare även för mindre företagare att börja handla med kunder i andra länder, och för många företagare nära landets gränser kan det vara lika naturligt att kunden är dansk, norsk eller finsk som att den är svensk. Att kunna rikta sig mot andra marknader och etablera sig inom dessa kan innebära en betydligt större kundkrets och oanade möjligheter att växa. När man inleder en ny relation med en kund utomlands finns det vissa saker att tänka på, för som med alla nya förhållanden kan smekmånaden ta slut eller oförutsedda saker hända.

Ett inte alltför ovanligt problem som kan uppstå är att kunden får likviditetsproblem och får svårt att betala fakturan. I många fall kan parterna lösa detta sinsemellan t.ex. med avbetalningsplaner, men vad gör man i de fall då kunden inte hörs av eller helt enkelt inte har några pengar att betala? I Sverige har vi en central myndighet, Kronofogden, som kan hjälpa fordringsägare att driva in pengar. Mot en mindre avgift utreder Kronofogden om det finns tillgångar att mäta ut, och om det för tillfället inte finns det, kan man låta fordran ligga inne till dess att det finns egendom att ta av. Andra länder, även inom EU, kan ha stora variationer i hur indrivning fungerar och det är inte alltid säkert att det är en myndighet man ska använda sig till utan istället kan man vara hänvisad till en privat aktör. I Sverige finns ofta centrala register att tillgå för att veta vem som t.ex. äger en bil, ett hus och liknande, men denna öppenhet genom register är ovanlig, vilket gör det svårt för indrivare att kunna utreda vilka egendomar som finns att mäta ut.

För att undvika att hamna i en situation då man måste sätta sig in i hur lagar och praktik fungerar i ett annat land, bör man precis som när man inleder en ny affärsrelation i Sverige, ta en kreditupplysning på sin framtida kund. Som jag redan har beskrivit ovan är det dock inte säkert att det finns centrala register som visar på tillgångar eller skulder, utan upplysningen kan istället bero på vad privata aktörer rapporterar in till de olika kreditupplysningsföretagen. Om det är aktuellt att inleda ett större projekt ska man överväga att ta ett förskott av sin kund och fakturera tätt så att man märker om betalningarna slutar komma. Om man redan sitter i en situation att man ligger ute med pengar finns det ombud, både i som utanför Sverige, som kan vara den förlängda armen mellan dig som företagare och processen i respektive land.

Ovan har jag beskrivit situationen att pengarna tryter hos kunden men parterna är egentligen överens om betalning ska ske. Det kan även uppstå situationen att relationen surnar och man hamnar i en tvist. I vilket land ska man gå till domstol? Vilket lands lag blir aktuell? Om detta kan man skriva mycket men om man utgår från att kunden finns inom EU eller Norge så finns detta reglerat i olika konventioner. Om man tittar på den första frågan, vilket land man ska stämma in i, är huvudregeln det land där svaranden har sin hemvist, dvs. att om kunden bestrider att denne ska betala så ska man stämma in i landet där kunden finns. Till denna regel finns en rad undantag beroende på situation. Om arbetet har utförts i Sverige kan leverantören stämma in här, även om kunden är utländsk. Den andra frågan är vilket lands lag man ska använda sig av. Detta kan man kanske tycka följer naturligt efter att man har svarat på den första frågan men så är det inte, t.ex. kan en svensk leverantör stämma in en tysk kund i Sverige men domstolen måste använda tysk lag. I konventionen som reglerar detta pratar man om att lagvalet följer av till vilket land avtalet har närmast anknytning. För att kunna avgöra detta tittar man på vem av parterna som gör den för avtalet karakteristiska prestationen, dvs. den som består i att utföra ett arbete eller leverera en vara. Men, även här kan undantag bli aktuella så varje situation måste bedömas för sig.

Som med mycket annat i livet är det bättre att förekomma än att förekommas och i frågor om vilket lands domstol man ska vända sig till och vilken lag man ska använda sig av, finns det möjligheter att på förhand underlätta för sig själv. De flesta av dessa regler syftar nämligen till att gå in i de fall då parterna inte redan från början har bestämt detta. Därför ska man i varje avtal skriva in dessa villkor om lagval och forumval för att undvika framtida huvudbry.

Vad är då kontentan? Var inte rädd för att titta på andra marknader men var planerad. Tänkt på att obetalda fordringar kan vara mer komplicerade att driva in i andra länder. Det är inte lätt att sätta sig in i hur ett annat rättssystem fungerar och i många fall finns det inte ett lika effektivt system för att driva in pengar som i Sverige. En kreditupplysning kommer inte att visa hela bilden men den är att rekommendera vid större avtal, och en fungerande tät fakturering gör att man snabbt kan upptäcka trytande betalningsförmåga. Har man dessutom tagit ett förskott eller en deposition kan man täcka delar av en obetald faktura på så sätt. Dessutom ska man alltid se till att ha ett tydligt avtal till grund, och i detta ska det stå att svensk domstol ska handlägga en eventuell tvist och att svensk lag ska tillämpas.

Jur. kand. Cecilia Söderling