Vi som jobbar på Nordbro

Vi gör allt för att våra kunder ska vara nöjda med det arbete som vi utför.

Juridik

 

Sara Nilsson
VD
Aff. jur. mag. och civ. ek.

Som medgrundare av Nordbro är det med stolthet jag i dag intar rollen som VD. I dag är det främst lednings- och personalfrågor samt kontakter med våra samarbetspartners som fyller mina arbetsdagar. Jag har arbetat inom de flesta affärsjuridiska rättsområdena, men är främst inriktad mot entreprenadrätten. Bolagsrätt och skatterätt tillhör också mina specialområden.

sara.nilsson@nordbro.com
Ilan Sadé
Chefsjurist (tjänstledig)
Jur. kand.

Jag har jobbat inom ganska många olika rättsområden och har därför en förhållandevis stor bredd inom affärsjuridiken, men sannolikheten är särskilt stor att du hamnar hos mig om du har ett ärende som gäller arbetsrätt, miljörätt, fastighet, offentlig upphandling eller transporträtt. Som chefsjurist håller jag även i handledning, utbildning och ingår i ledningsgruppen.

ilan.sade@nordbro.com
Hillevi Ottosson
Chefsjurist Växjö
Aff. jur. mag.

Entreprenader av alla de slag faller inom mitt område. Ibland är jag med och jobbar förebyggande med upphandling och avtalstecknande, men oftast kopplas jag in när tvist har uppstått eller när en offentlig upphandling inte gått rätt till. Förutom entreprenadjuridiken ägnar jag mig gärna åt allmän köprätt och fastighetsrätt. Handledning och medverkan i ledningsgruppen är en del av mina uppgifter som chefsjurist.

hillevi.ottosson@nordbro.com
Klara Östberg
Chefsjurist
Jur. kand.

När det uppkommer tvist med koppling till hästägande eller hästsport är sannolikheten stor att det är mig du får tala med och – vid behov – får som ditt ombud. I övrigt har jag ofta hand om mål gällande varuköp, skadestånd och entreprenader. Då och då biträder jag som extra ombud i processer. Som chefsjurist håller jag dessutom i handledning och är med i ledningsgruppen.

klara.ostberg@nordbro.com
Kajsa Roos
Biträdande chefsjurist
Jur. kand.

Större entreprenadavtal mellan företag är ett specialområde för min del, både i rollen som rådgivare och som ombud. Annars är det alla typer av entreprenader och köprättsliga frågor och tvister som hamnar på mitt bord, samt en del fastighetsrättsliga och bolagsrättsliga ärenden. Ibland går jag även in som extra ombud i processer. Som biträdande chefsjurist håller jag i handledning och är en del av ledningsgruppen.

kajsa.roos@nordbro.com
Jacob Cronholm
Jur. kand.

Du kopplas ofta till mig om du har frågor om fastighetsjuridik, i synnerhet hyres-, bostadsrätts- och arrendefrågor, som utgör mitt främsta specialområde. I dessa ärenden processar jag såväl i allmän domstol som i hyres- och arrendenämnd. Därutöver har jag självfallet hand om en hel del entreprenadrättsliga tvister och allmänna förmögenhetsrättsliga frågor.

jacob.cronholm@nordbro.com
Linn Tennman
Aff. jur. mag.

När du har frågor som rör bolagsrätt, avtalsrätt och IT-rätt hjälper jag dig gärna med råd eller biträde. Under min tid här på Nordbro har jag även under en längre tid varit en del av familjerättsgruppen, vilket innebär att jag ofta kopplas in när frågor eller tvister uppkommer inom det området. Därutöver ligger även immaterialrätt och allmän köprätt mig varmt om hjärtat.

linn.tennman@nordbro.com
Sanna Hilvéus
LL.M.

Utöver entreprenadrätt arbetar jag främst med allmän köprätt och hjälper dig med råd eller biträde i familjerättsliga ärenden. I övrigt har jag ett stort hästintresse och har varit en del av ungdomslandslaget i dressyr, varför jag gärna biträder dig i diverse juridiska spörsmål gällande hästar.

sanna.hilveus@nordbro.com
Linus Wann-Hansson
LL.M.

Redan under utbildningen specialiserade jag mig inom bolagsrätt, skatterätt och avtalsrätt. Sedan dess arbetar jag främst med skatte- och bolagsfrågor, ofta med inriktning på förvärv och ägarfrågor. Jag biträder också ofta i tvister, framför allt med avtalsrättslig anknytning.

linus.wann-hansson@nordbro.com
Maria Sigurdardottir
LL.M.

Vid sidan av den allmänna köprätten och entreprenadrätten hjälper jag ofta våra kunder i arbetsrättsliga frågor och biträder vid tvister. Skatterätt är ett annat område där jag ger råd och biträder kunder, framför allt vad gäller moms.

maria.sigurdardottir@nordbro.com
Karin Langlois
Aff. jur. mag.

När du har funderingar kring olika typer av ärenden hos förvaltningsmyndigheter är chansen stor att du hamnar hos mig. Jag arbetar också särskilt med skatterättsliga frågor och ärenden som rör moms och bolagsrätt. Utöver entreprenadrätt och allmän köprätt hjälper jag dig även med råd och biträde inom fastighetsrättens område, särskilt vid hyresrättsliga tvister.

karin.langlois@nordbro.com
Carl Lindblom
LL.M.

Om du behöver hjälp med arbetsrättsliga frågor eller frågor kring offentlig upphandling har du kommit till rätt person. Utöver mina specialistområden är det även entreprenad- och köprättsliga uppdrag som gäller, såväl i form av rådgivning som biträde i processer.

carl.lindblom@nordbro.com
Martina Vivlund
LL.M.

Som jurist på Nordbro tillhör jag bland annat familjerättsgruppen, vilket innebär att du kan komma att få tala med mig om du ringer in angående testamente eller äktenskapsförord eller om du vill få hjälp med en bodelning. Jag har jag även ett stort intresse för immaterialrätt och biträder dig gärna inom detta område. Vid sidan om det biträder jag även i tvister inom entreprenadrätt och allmän köprätt.

martina.vivlund@nordbro.com
Hanna Nilsson
LL.M.

På Nordbro hjälper jag framförallt våra kunder med frågor som rör arbetsrätt, obeståndsrätt och offentlig upphandling. Även frågor gällande den summariska processen utanför Sveriges gränser samt regler om lagval och rätt land för drivande av process hamnar ofta på mitt bord. I övrigt hjälper jag som många andra av våra jurister gärna till med råd och biträde när det gäller tvister av köprättslig och avtalsrättslig karaktär.

hanna.nilsson@nordbro.com
Hanna Stjernström
Assistent

Mina dagliga uppgifter berör främst de administrativa delarna av den summariska processen. Jag sköter registreringar och pappershantering för att byråns dagliga arbete ska flyta på så effektivt som möjligt.

hanna.stjernstrom@nordbro.com
Paulina Lehtonen
Assistent

Jag är spindeln i nätet för all assistans och administration. Mina arbetsuppgifter är bland annat att hantera inkommande underlag till inkassoavdelningen, hjälpa ekonomerna med enklare bokföring och sköta alla inköp till kontoret.

paulina.lehtonen@nordbro.com

Inkasso

 

Cecilia Söderling
Chef över obestånds- och inkassogruppen
Jur. kand.

Jag leder arbetet inom vår obestånds- och inkassogrupp. Mina specialområden är att hjälpa till med att driva in pengar på obetalda fakturor men även att föra konkursprocesser, förhandla fram lösningar i förenklade tvistemål och svara på sakrättsliga frågor. Naturligtvis kan jag också ge svar på alla dina frågor kring Kronofogden och processen där.

cecilia.soderling@nordbro.com
Emma Eldrup
Jur. kand.

Som inkasso- och obeståndsjurist är det indrivning av betalningar som är mitt främsta arbetsområde, men även hantering av de mindre tvistemålen på ett effektivt sätt. Det blir mycket kontakter med våra kunder och alla betalningsskyldiga som ringer in för frågor, avbetalningsplaner o s v.

emma.eldrup@nordbro.com
Maria Warner
Ekonomie kandidat – handelsrätt

Mina arbetsuppgifter berör främst obeståndsrätten och den summariska processen för indrivning av skulder. Jag har dagligen kontakt med fordringsägare, gäldenärer, Kronofogden med flera, där jag hjälper till med amorteringsplaner, kontrollerar individers betalförmåga och utför arbete kring delgivning.

maria.warner@nordbro.com
Sara Parkosidis
LL.M.

Som obeståndsjurist har jag varierande uppgifter, men fokus ligger alltid på obeståndsrätten och den summariska processen, både inom och utanför Sveriges gränser. Det är även hos mig du hamnar om du behöver hjälp med avhysningar av hyresgäster som inte betalar sina hyror.

sara.parkosidis@nordbro.com

Ekonomer

Tove Broberg
Redovisningsekonom
Jag är gruppledare för ekonomiavdelningen och har hand om redovisning för såväl våra kunder som för Nordbro. Som redovisare har jag allmänkompetens när det gäller bokföring, deklaration o s v.

tove.broberg@nordbro.com
Lovisa Sandell
Redovisningsekonom
Som redovisningsekonom sköter jag bokföring, bokslut, deklarationer mm för våra externa kunder. Jag lägger stor vikt vid personlig kontakt och proaktiv rådgivning. Jag har även hand om Nordbros fakturering.

lovisa.sandell@nordbro.com

Säljare

 

Jan Thomsen
Styrelseledamot och strateg
Jag är stolt medgrundare av Nordbro och ingår i bolagets ledning, vilket främst innebär arbetsuppgifter som har att göra med styrning och planering. Med min bakgrund som säljare leder jag även vår säljavdelning. Strategiska frågor och vidareutveckling av Nordbros verksamhet står högt på min dagordning.

jan.thomsen@nordbro.com
Gustav Hedlund
Säljare
Jag har sålt in Nordbros företagspaket till nya kunder från det att bolaget var nybildat och har varit med på skutan sedan dess. Telefonsamtal med potentiella kunder och ingående av nya avtal är mina främsta arbetsuppgifter, men det blir förstås också ett och annat samtal med gamla kunder som vi har en långvarig kundrelation med.

gustav.hedlund@nordbro.com
Mats Johansson
Säljare
Försäljning av Nordbros tjänst till nya företagskunder är där jag har mitt fokus. Jag har varit med sedan bolaget var nytt och har sett det växa och utvecklas. Även kontakter med de kunder vi har och dagliga samtal med juristerna för att matcha kundens behov med rätt jurist utgör delar av min arbetsdag.

mats.johansson@nordbro.com
Hans Fogelberg
Säljare
Mitt specialområde utöver försäljning är kundvård. Jag har mycket kontakt med våra befintliga kunder för att höra vad de har för önskemål och behov. Detta innebär också att det blir mycket uppföljande kontakter med juristerna för vidare hantering. Jag har även hand om bokningar av våra kurser.

hans.fogelberg@nordbro.com
Anders Calmerbäck
Säljare
Om det är mig du talar med beror det förmodligen på att jag vill berätta om vilka tjänster Nordbro kan erbjuda dig eller ditt företag. Jag har gedigen erfarenhet av försäljning och kundvård och var också med tidigt i Nordbros utveckling mot den plats där vi befinner oss i dag.

anders.calmerback@nordbro.com