Vi som jobbar på Nordbro

Vi gör allt för att våra kunder ska vara nöjda med det arbete som vi utför.

Juridik

 

Sara Nilsson
VD
Aff. jur. mag. och civ. ek.

Som medgrundare av Nordbro är det med stolthet jag i dag intar rollen som VD. I dag är det främst lednings- och personalfrågor samt kontakter med våra samarbetspartners som fyller mina arbetsdagar. Jag har arbetat inom de flesta affärsjuridiska rättsområdena, men är främst inriktad mot entreprenadrätten. Bolagsrätt och skatterätt tillhör också mina specialområden.

sara.nilsson@nordbro.com
Ilan Sadé
Chefsjurist
Jur. kand.

Jag har jobbat inom ganska många olika rättsområden och har därför en förhållandevis stor bredd inom affärsjuridiken, men sannolikheten är särskilt stor att du hamnar hos mig om du har ett ärende som gäller arbetsrätt, miljörätt, fastighet, offentlig upphandling eller transporträtt. Som chefsjurist håller jag även i handledning, utbildning och ingår i ledningsgruppen.

ilan.sade@nordbro.com
Hillevi Ottosson
Biträdande chefsjurist
Aff. jur. mag.

Entreprenader av alla de slag faller inom mitt område. Ibland är jag med och jobbar förebyggande med upphandling och avtalstecknande, men oftast kopplas jag in när tvist har uppstått eller när en offentlig upphandling inte gått rätt till. Förutom entreprenadjuridiken ägnar jag mig gärna åt allmän köprätt och fastighetsrätt. Handledning och medverkan i ledningsgruppen är en del av mina uppgifter som biträdande chefsjurist.

hillevi.ottosson@nordbro.com
Klara Östberg
Biträdande chefsjurist
Jur. kand.

När det uppkommer tvist med koppling till hästägande eller hästsport är sannolikheten stor att det är mig du får tala med och – vid behov – får som ditt ombud. I övrigt har jag ofta hand om mål gällande varuköp, skadestånd och entreprenader. Då och då biträder jag som extra ombud i processer. Som biträdande chefsjurist håller jag dessutom i handledning och är med i ledningsgruppen.

klara.ostberg@nordbro.com
Kajsa Roos
Jur. kand.

Större entreprenadavtal mellan företag är ett specialområde för min del, både i rollen som rådgivare och som ombud. Annars är det alla typer av entreprenader och köprättsliga frågor och tvister som hamnar på mitt bord, samt en del fastighetsrättsliga och bolagsrättsliga ärenden. Ibland går jag även in som extra ombud i processer.

kajsa.roos@nordbro.com
Oskar Engdahl
Jur. kand.

Jag är särskilt inriktad mot entreprenadrätt och arbetar även löpande med allmänna avtals- och bolagsrättsliga frågor. Jag kopplas ofta in när det gäller upprättande eller granskning av komplexa affärsavtal.

oskar.engdahl@nordbro.com
Jacob Cronholm
Jur. kand.

Du kopplas ofta till mig om du har frågor om fastighetsjuridik, i synnerhet hyres-, bostadsrätts- och arrendefrågor, som utgör mitt främsta specialområde. I dessa ärenden processar jag såväl i allmän domstol som i hyres- och arrendenämnd. Därutöver har jag självfallet hand om en hel del entreprenadrättsliga tvister och allmänna förmögenhetsrättsliga frågor.

jacob.cronholm@nordbro.com
Linn Tennman
Aff. jur. mag.

När du har frågor som rör bolagsrätt, avtalsrätt och IT-rätt hjälper jag dig gärna med råd eller biträde. Under min tid här på Nordbro har jag även under en längre tid varit en del av familjerättsgruppen, vilket innebär att jag ofta kopplas in när frågor eller tvister uppkommer inom det området. Därutöver ligger även immaterialrätt och allmän köprätt mig varmt om hjärtat.

linn.tennman@nordbro.com
Sanna Hilvéus
LL.M.

Utöver entreprenadrätt arbetar jag främst med allmän köprätt och hjälper dig med råd eller biträde i familjerättsliga ärenden. I övrigt har jag ett stort hästintresse och har varit en del av ungdomslandslaget i dressyr, varför jag gärna biträder dig i diverse juridiska spörsmål gällande hästar.

sanna.hilveus@nordbro.com
Anthony Bolejko
Jur. kand.

Ditt varumärke, firmanamn och dina varors design är ditt bolags ansikte utåt mot marknaden. Jag hjälper ditt bolag att skydda dessa tillgångar och stoppa dina konkurrenter från att göra intrång. Därutöver kan du kontakta mig för hjälp med övriga tvister inom entreprenad och allmän köprätt. Jag ingår även i Nordbros fastighetsgrupp.

anthony.bolejko@nordbro.com
Linus Wann-Hansson
LL.M.

Redan under utbildningen specialiserade jag mig inom bolagsrätt, skatterätt och avtalsrätt. Sedan dess arbetar jag främst med skatte- och bolagsfrågor, ofta med inriktning på förvärv och ägarfrågor. Jag biträder också ofta i tvister, framför allt med avtalsrättslig anknytning.

linus.wann-hansson@nordbro.com
Maria Sigurdardottir
LL.M.

Vid sidan av den allmänna köprätten och entreprenadrätten hjälper jag ofta våra kunder i arbetsrättsliga frågor och biträder vid tvister. Skatterätt är ett annat område där jag ger råd och biträder kunder, framför allt vad gäller moms.

maria.sigurdardottir@nordbro.com

Inkasso

 

Cecilia Söderling
Chef över obestånds- och inkassogruppen
Jur. kand.

Jag leder arbetet inom vår obestånds- och inkassogrupp. Mina specialområden är att hjälpa till med att driva in pengar på obetalda fakturor men även att föra konkursprocesser, förhandla fram lösningar i förenklade tvistemål och svara på sakrättsliga frågor. Naturligtvis kan jag också ge svar på alla dina frågor kring Kronofogden och processen där.

cecilia.soderling@nordbro.com
Emma Eldrup
Jur. kand.

Som inkasso- och obeståndsjurist är det indrivning av betalningar som är mitt främsta arbetsområde, men även hantering av de mindre tvistemålen på ett effektivt sätt. Det blir mycket kontakter med våra kunder och alla betalningsskyldiga som ringer in för frågor, avbetalningsplaner o s v.

emma.eldrup@nordbro.com
Martina Vivlund
LL.M.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter berör obeståndsrätten och den summariska processen för indrivning av skulder, samt skuldsaneringsfrågor. Jag förhandlar även fram lösningar i förenklade tvistemål. Vidare hamnar du hos mig om du behöver hjälp med avhysningar av hyresgäster som inte betalar sin hyror.

martina.vivlund@nordbro.com
Hanna Nilsson
LL.M.

Mitt arbetsområde är framförallt obeståndsrätt där jag dagligen arbetar med den summariska processen inom och utom Sveriges gränser. Regler om lagval och rätt land för drivande av process vid internationella förhållanden är ett specialområde för min del. Även när det gäller tvister av köprättslig och avtalsrättslig karaktär hjälper jag gärna till med råd och biträde.

hanna.nilsson@nordbro.com
Emma Hallbeck
LL.M.

Främst berör mina arbetsuppgifter obeståndsrätt och den summariska processen för indrivning av skulder. Utöver det hjälper jag dig gärna med avtalsrättsliga frågor och assisterar i förenklade tvistemål.

emma.hallbeck@nordbro.com

Ekonomer

Tove Broberg
Redovisningsekonom
Jag är gruppledare för ekonomiavdelningen och har hand om redovisning för såväl våra kunder som för Nordbro. Som redovisare har jag allmänkompetens när det gäller bokföring, deklaration o s v.

tove.broberg@nordbro.com
Sandra Dahlqvist
Redovisningsekonom
Som redovisare har jag mina företagskunder som får sin bokföring och sina deklarationer ombesörjda, faktureringen hanterad o s v. Om du ringer och kopplas till mig har du säkerligen en fråga av ekonomiskt slag.

sandra.dahlqvist@nordbro.com

Säljare

 

Jan Thomsen
Styrelseledamot och säljare
Jag är stolt medgrundare av Nordbro och ingår i bolagets ledning, vilket främst innebär arbetsuppgifter som har att göra med styrning och planering. Med min bakgrund som säljare leder jag även vår säljavdelning. Strategiska frågor och vidareutveckling av Nordbros verksamhet står högt på min dagordning.

jan.thomsen@nordbro.com
Gustav Hedlund
Säljare
Jag har sålt in Nordbros företagspaket till nya kunder från det att bolaget var nybildat och har varit med på skutan sedan dess. Telefonsamtal med potentiella kunder och ingående av nya avtal är mina främsta arbetsuppgifter, men det blir förstås också ett och annat samtal med gamla kunder som vi har en långvarig kundrelation med.

gustav.hedlund@nordbro.com
Mats Johansson
Säljare
Försäljning av Nordbros tjänst till nya företagskunder är där jag har mitt fokus. Jag har varit med sedan bolaget var nytt och har sett det växa och utvecklas. Även kontakter med de kunder vi har och dagliga samtal med juristerna för att matcha kundens behov med rätt jurist utgör delar av min arbetsdag.

mats.johansson@nordbro.com
Hans Fogelberg
Säljare
Mitt specialområde utöver försäljning är kundvård. Jag har mycket kontakt med våra befintliga kunder för att höra vad de har för önskemål och behov. Detta innebär också att det blir mycket uppföljande kontakter med juristerna för vidare hantering. Jag har även hand om bokningar av våra kurser.

hans.fogelberg@nordbro.com
Anders Calmerbäck
Säljare
Om det är mig du talar med beror det förmodligen på att jag vill berätta om vilka tjänster Nordbro kan erbjuda dig eller ditt företag. Jag har gedigen erfarenhet av försäljning och kundvård och var också med tidigt i Nordbros utveckling mot den plats där vi befinner oss i dag.

anders.calmerback@nordbro.com